Климатът в Банкя

Уникалният климат на Банкя се дължи на напречно въздушно течение, съставено от аерозол с разтворени в него неутрални и електрически заредени йони.

Лечебна сила на въздуха придават и фитонцидите, които се излъчват от боровите насаждения около града. Растителността обогатява въздуха и с високо молекулярни ароматични вещества.

Оздравителните възможности на въздуха се дължат на това, че в района не се наблюдават вредните за хората био патогенни вертикални земни лъчения. Районът спада към т.нар. индиферентна зона, в която организмът преодолява без външна помощ настъпилите реакции в резултат на промени в налягането.

Благоприятното съчетание на природните, климатичните и балнеоложки фактори - въздейства за възстановяването на физическия работен капацитет и жизнен тонус. Благоприятства както за целогодишно лечение, така и за обща профилактика и заздравяване на организма.