Классический Ресторан „Банкя Палас“

 

Класически ресторант "Банкя Палас" е с капацитет 120 места. Предлага под­бран асор­ти­мент от яс­тия от бъл­гар­с­ка­та и ев­ро­пейс­ка­та кух­ня.